Job

DATA CENTRUM kërkon punonjës me kohë të pjesshme ose me bazë projekti për pozicionet e mëposhtme 

1) INTERVISTUES TERRENI, të gatshëm të punojnë për mbledhjen e të dhënave në Tiranë dhe në rrethe. Preferohet të kenë përvojë të mëparshme me sondazhe, anketime, studime në terren dhe/ose telefon

2) SUPERVIZORË TERRENI, të gatshëm të udhëtojnë në rrethe të ndryshme. Preferohet të kenë përvojë me supervizimin, monitorimin dhe kontrollin e grupeve të punës në terren. Preferohet të dipsonojnë leje drejtimi dhe automjet. 

3) KONTROLLORË CILËSIE, të cilët punojnë pranë zyrave tona Tiranë

4) OPERATORË PËR HEDHJEN E TË DHËNAVE, të cilët punojnë pranë zyrave tona Tiranë

Të interesuarit duhet të dërgojnë një CV me foto në adresën tonë elektronike: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  duke specikuar edhe pozicionin për të cilin aplikojnë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen.