Job

 

 

 

 

 

 

 

DATA CENTRUM kërkon punonjës me kohë të pjesshme ose me bazë projekti për pozicionet e mëposhtme 

 

1) INTERVISTUES TERRENI

 • Të kenë përvojë me kryerjen e intervistave, sondazheve ose anketave në terren (në banesë, në rrugë, në pikat e shitjes) dhe/ose përmes telefonit
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunimi në grup
 • Të jenë korrekt dhe fleksibël
 • Të jenë të kujdesshëm dhe të saktë gjatë mbledhjes së të dhënave
 • Të respektojnë udhëzimet dhe rregullat e punës, të jenë etikë dhe të përgjegjshëm
 • Të jenë të gatshëm të udhëtojnë në qytete e fshatra të ndryshëm të Shqipërisë

 

2) SUPERVIZORË TERRENI

 • Të kenë përvojë me supervizimin, monitorimin dhe kontrollin e grupeve të punës në terren
 • Të kenë përvojë me intervistimin, sondazhet ose anketimet në terren dhe/ose telefon 
 • Të kenë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunimi në grup
 • Të respektojnë standardet dhe etikën e punës studimore
 • Të jenë të gatshëm të udhëtojnë në qytete e fshatra të ndryshëm të Shqipërisë
 • Preferohet të disponojnë leje qarkullimi automjeti tip B dhe automjet personal

 

 

3) KONTROLLORË CILËSIE

 • Të kenë përvojë me monitorimin dhe kontrollin e cilësisë së të dhënave
 • Të kenë përvojë me intervistimin, sondazhet ose anketimet në terren dhe/ose telefon 
 • Të kenë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunimi në grup
 • Të respektojnë standardet dhe etikën e punës studimore
 • Të jenë korrekt dhe fleksibël

Do të punojnë pranë zyrave tona Tiranë

 

 

4) OPERATORË PËR HEDHJEN E TË DHËNAVE

 • Të kenë përvojë me hedhjen e të dhënave në sisteme elektronike (online / offline)
 • Të jenë të aftë të punojnë shpejt dhe me saktësi
 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë
 • Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup
 • Të jenë korrekt dhe fleksibël

Do të punojnë pranë zyrave tona Tiranë

 

 

Të gjithë të interesuarit =të dërgojnë një CV me foto në adresën tonë elektronike: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

MOS HARRONI:  specifikoni edhe pozicionin për të cilin aplikoni 

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen.